BIGHIT MUSIC แจ้งข่าวเกี่ยวกับสุขภาพของ Jin BTS จากอาการบาดเจ็บที่นิ้ว

BIGHIT MUSIC แจ้งข่าวเกี่ยวกับสุขภาพของ Jin BTS จากอาการบาดเจ็บที่นิ้ว

BIGHIT MUSIC แจ้งข่าวเกี่ยวกับสุขภาพของ Jin BTS จากอาการบาดเจ็บที่นิ้ว

BIGHIT MUSIC แจ้งข่าวว่า จิน BTS ได้รับบาดเจ็บที่นิ้วชี้ซ้ายระหว่างทำกิจวัตรประจำวัน จินได้ไปโรงพยาบาลใกล้เคียงเพื่อรับการตรวจและรักษาเมื่อวันศุกร์ที่ 18 มีนาคม

จินได้ไปพบแพทย์และได้รับแจ้งว่าเขาต้องได้รับการผ่าตัด เนื่องจากเส้นเอ็นที่นิ้วได้รับความเสียหายบางส่วน จินเข้ารับการผ่าตัดนิ้วชี้ซ้ายในช่วงบ่ายของวันศุกร์ที่ 18 มีนาคม การผ่าตัดเป็นไปด้วยดีตามที่แพทย์ระบุ และได้ออกจากโรงพยาบาลในเช้าวันเสาร์ที่ 19 มีนาคม

จินกำลังพักผ่อนอยู่ เขาจะสวมเฝือกชั่วคราวเพื่อรักษามั่นคงของนิ้วและเพื่อการฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว

จินจะให้ความสำคัญกับการพักผ่อนและการรักษาเพื่อให้หายจากอาการบาดเจ็บและกลับมาทำกิจกรรมอย่างมีสุขภาพที่ดี

BIGHIT MUSIC จะยังคงให้การสนับสนุนสำหรับการฟื้นตัวอย่างรวดเร็วของจิน โดยให้ความสำคัญสูงสุดต่อสุขภาพและความปลอดภัยของศิลปิน

ข่าวสารและบทความของ BTS >>>>> BTBLACKXSWAN

สมัครสมาชิก >>>>> คลิ๊ก