BTS ครองอันดับ 1 ศิลปินที่ทำรายได้จากโฆษณาและพรีเซ็นเตอร์สูงสุดในปี 2021

BTS ครองอันดับ 1 ศิลปินที่ทำรายได้จากโฆษณาและพรีเซ็นเตอร์สูงสุดในปี 2021

BTS ครองอันดับ 1 ศิลปินที่ทำรายได้จากโฆษณาและพรีเซ็นเตอร์สูงสุดในปี 2021

BTS ครองอันดับ 1 ศิลปินที่ทำรายได้จากโฆษณาสูงสุดในปี 2021

Breakdown:
– ค่าโฆษณา สัญญา 1 ปี ~₩5,000ล.
– ปี 2021 เป็นพรีเซ็นเตอร์ 11 แบรนด์ + ค่าโฆษณา McDonald’s ₩10,000ล.
– ค่าโฆษณาที่ BTS ได้รับจึงเท่ากับ (5,000ล. x 11) + 10,000ล. = ₩65,000ล.

ข่าวสารและบทความของ BTS >>>>> BTBLACKXSWAN

สมัครสมาชิก >>>>> คลิ๊ก