Hanteo คอนเฟิร์ม อัลบั้ม ‘FACE’ มียอดขายวันแรก 1.02 ล้าน copies

Hanteo คอนเฟิร์ม อัลบั้ม ‘FACE’ มียอดขายวันแรก 1.02 ล้าน copies

Hanteo คอนเฟิร์ม อัลบั้ม ‘FACE’ ของ Jimin (BTS) มียอดขายวันแรก 1.02 ล้าน copies

Hanteo คอนเฟิร์ม อัลบั้ม ‘FACE’ ของ Jimin (BTS) มียอดขายวันแรก 1.02 ล้าน copies

Hanteo ได้ทําการสํารวจข้อมูลและตรวจสอบระบบเกี่ยวกับยอดขายอัลบั้ม ‘FACE’ ของ Jimin และแก้ไขดังนี้

ยอดขายรายวันของอัลบั้ม ‘FACE’
ในวันที่ 24 มีนาคม

— ยอดขายรวม : 1,021,532 copies
– ดัชนีรวม : 1,165,613,92 pionts
— ยอดขายเวอร์ชั่นปกติ : 768,575 copies
— ยอดขายเวอร์ชั่น Weverse : 252,957 copies

Hanteo กล่าวว่า
“เราขออภัยอย่างสุดซึ้งต่อทุกคนที่ต้องพบกับความไม่สะดวกและความสับสนเนื่องจากข้อผิดพลาดของระบบ และขออภัยสำหรับความล่าช้าในการประกาศขั้นสุดท้าย เนื่องจากมีการตรวจสอบข้อมูลจํานวนมาก”

ข่าวสารและบทความของ BTS >>>>> BTBLACKXSWAN

สมัครสมาชิก >>>>> คลิ๊ก