Jimin BTS บริจาคเงิน 30 ล้านวอนให้กับโรงเรียนมัธยมของตัวเอง

Jimin BTS บริจาคเงิน 30 ล้านวอนให้กับโรงเรียนมัธยมของตัวเอง

Jimin BTS บริจาคเงิน 30 ล้านวอนให้กับโรงเรียนมัธยมของตัวเองเพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบปัญหาด้านการเงิน

เป็นอีกครั้งที่ Jimin วง BTS บริจาคเงินให้กับโรงเรียนมัธยม Busan Arts High School อันเป็นสถานที่ที่เขาเคยเข้ารับการศึกษาที่เมืองปูซาน โดยครั้งนี้เขาได้บริจาคเงินสำหรับทุนการศึกษาจำนวนทั้งหมด 30 ล้านวอน หรือราวๆ 807,700 บาท

การบริจาคของ Jimin ในครั้งนี้เป็นทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษหลากหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นการเต้น การดนตรี หรือวิจิตรศิลป์ ที่กำลังประสบปัญหาด้านการเงินทั้งหมด 28 คน โดยจะครอบคลุมค่าใช้จ่ายด้านค่าเล่าเรียนและเครื่องแต่งกายเป็นหลัก เพื่อช่วยเหลือเด็กรุ่นใหม่ที่มีความฝันเหมือนกับเขา

นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ Jimin ทำการกุศลช่วยเหลือเหล่ารุ่นน้องที่โรงเรียน เพราะในปี 2019 เขาก็ได้บริจาคเงินจำนวน 160 ล้านวอน หรือราว 4.3 ล้านบาทให้กับ Busan Arts High School มาแล้ว ซึ่งเงินก้อนนี้ก็ได้รับการจัดสรรอย่างพิถีพิถัน โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน นั่นคือทุนการศึกษาสำหรับเด็กผู้มีพรสวรรค์ การปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในโรงเรียน และค่าอุปกรณ์สำหรับคลาสเต้น ดนตรี และด้านวิจิตรศิลป์เป็นหลัก

นอกจากการสนับสนุนด้านทุนการศึกษาเพื่อให้นักเรียนมีความพร้อมในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยแล้ว Jimin ยังมีความตั้งใจที่จะให้เหล่ารุ่นน้องได้เติบโตในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม รวมทั้งยังสร้างแพลตฟอร์มสำหรับเด็กผู้มีพรสวรรค์ที่ไม่มีโอกาสได้แสดงเนื่องจากผลกระทบของโรคโควิด โดยแบ่งทุนการศึกษาพิเศษสำหรับการสนับสนุนเด็กๆ เหล่านั้นโดยเฉพาะ

Jimin ไม่ได้สนับสนุนเพียงโรงเรียนที่เคยเขาเป็นศิษย์เก่าเท่านั้น แต่เขาได้ช่วยเหลือองค์กรการกุศลอีกมากมาย โดยเขาบริจาคเงินจำนวนกว่า 100 ล้านวอน หรือราว 2.6 ล้านบาท เพื่อส่งเสริมด้านสุขภาพ รวมไปถึงความเป็นอยู่ของเด็กๆ ที่ต้องเผชิญกับความท้าทายด้านการเงินหลังยุคโควิด อีกทั้ง Jimin ยังบริจาคเงินให้กับเขตนัมบูในเมืองปูซานอีก 5 ล้านวอน และจับมือกับคุณพ่อทำการกุศลอีกมากมายนับไม่ถ้วน

ข่าวสารและบทความของ BTS >>>>> BTBLACKXSWAN

สมัครสมาชิก >>>>> คลิ๊ก