ปล่อยออกมาแล้ว Jimin (지민) ‘Set Me Free Pt.2’ Official MV

ปล่อยออกมาแล้ว Jimin (지민) ‘Set Me Free Pt.2’ Official MV

ปล่อยออกมาแล้ว Jimin (지민) ‘Set Me Free Pt.2’ Official MV

Pre-release Track
‘𝗦𝗲𝘁 𝗠𝗲 𝗙𝗿𝗲𝗲 𝗣𝘁.𝟮’ 𝗢𝗳𝗳𝗶𝗰𝗶𝗮𝗹 𝗠𝗩

‘Set Me Free Pt.2’ Release:
https://ingrv.es/SetMeFreePt2

Produced by
GHSTLOOP, Pdogg
Written by
GHSTLOOP, Jimin, Pdogg, Supreme Boi

‘FACE’ Album Release
2023.03.24 / 11:00 น.

Main Track Official MV
‘Like Crazy’
2023.03.24 / 11:00 น.

อ้างอิง : https://pantip.com/

ข่าวสารและบทความของ BTS >>>>> BTBLACKXSWAN

สมัครสมาชิก >>>>> คลิ๊ก